התקנון


תנאי שימוש ותקנון כללי

הסבר כללי למסמך זה

מטרת האירועים הנאה, תחרותית ומפגשים חברתיים, אנו מבקשים לפני הכל להתנהג באופן ספורטיבי ובנימוס. מטרת התקנון לייצר הסכמה,הבנה וסדר לאירוע מהנה, עמידה בזמנים וביעדים שנקבעו על ידי מארגני האירוע. וכמו כן במקרה של מחלוקת בין הצדדים התקנון הוא הקובע .

תנאים חשובים לנרשמים לאירוע

 1. באחריות השחקנים להצטייד באמצעים הבאים:
  1. ידית פלייסטיישן/אקסבוקס אישית או כל אמצעי אחר שיידרש ויפורסם בטופס ההרשמה.
  2. כסף כיס להוצאות אוכל, שתייה וחניה וכדומה במידה ויידרש על חשבון המשתתפים.
 2. שיטת הטורניר תפורסם בדף ההרשמה לטורניר. (ליגה | גביע | אליפות - בתים+גביע)
 3. שחקנים שירשמו לטורניר ישובצו/יוגרלו למקצים/מושבים/סיבובים באופן אוטומטי על ידי המערכת ואו מנהל הטורניר ולא ניתן יהיה לערער על שעת המקצה אותו תקבלו על ידי המערכת.
 4. רשימות השחקנים עלולות להתעדכן מעת לעת ויפורסמו במערכת OLEAGUE.
 5. באחריות השחקנים להתעדכן לפני תחילת המקצה בשיבוץ שלהם במערכת או ליג
 6. שימו לב בבקשה למגבלת הגיל או סוג הטורניר אליו אתם נרשמים במידה ואינכם מתאימים לטורניר זה באחריותכם. יתכן ולא תשתפו ולא יוחזר לכם כספכם במידה ואין מגבלת גיל ילדים מתחת לגיל 14 מתבקשים להגיע בליווי הורה מלווה.
 7. המקצים/סיבובים יתחילו מהשעה שפורסמה בדף ההרשמה לכל אירוע בנפרד במערכת oleague.net
 8. לצערנו הנהלת הטורניר לא תוכל לשבץ שחקנים מאחרים ולא תפצה אותם במידה ולא יגיעו בזמן מכל סיבה שהיא.
 9. ביטול הרישום לאחר רישום באתר כ 3 ימים בלבד לפני תחילת המקצה ומחייב ב 10% מעלות הרישום בגין ביטול עסקה מול חברת האשראי וטיפול . ביטולים שיתקבלו מאוחר מ 3 ימים לפני תחילת המקצה לא יזוכו בכלל ולא יהיה עליהם החזר כספי כל שהוא.
 10. קיום האירועים מותנה בהרשמה של כמות שחקנים מינימלית שתפורסם בכל דף הרשמה במקרה של ביטול הטורניר מסיבה זו במקרים בהם כבר חוייב חשבונכם, כספכם יוחזר במועד החיוב הבא עד 30 יום.

כל השחקנים חייבים להגיע כ 30 דקות לפני תחילת המקצה ששובצו אליו.

כללי התנהגות נאותה:

 1. שפה נקייה - על השחקן לשמור על שפה נקייה להתנהג כלפי שחקנים אחרים, שופטים, מנהל האירוע והצופים.
 2. התנהגות ספורטיבית - אסור לשחק במטרה לעזור לשחקנים אחרים ובכך לפגוע בערך הספורטיבי של התחרות.
 3. עברית בלבד - בסביבת העמדה יידברו רק עברית, גם אם השחקן לא משתתף בסיבוב.
 4. שמירה על עמדות המשחק והציוד - השחתה של ציוד אסורה. שחקן שייתפס משחית, יסולק מייד ממתחם האירוע וייתבע עבור הנזקים שנגרמו בגינו.
 5. טלפונים סלולאריים - חל איסור על כלל השחקנים לשוחח בטלפון הסלולארי בזמן הטורניר

הערות כלליות:

 1. המנהל רשאי להתערב במהלך המשחק בכל דרך שימצא לנכון, וכן להאריך כל זמן שנקצב לו בתקנון זה. המנהל הינו הפוסק הבלעדי והסופי בכל ספק באשר לפרשנות תקנון הטורניר והוא רשאי להיוועץ במי שימצא לנכון, אולם בסופו של דבר הוא המחליט.
 2. בכל מקרה המנהל ו/או החברה ו/או צוות ניהול התחרות לא ישאו באחריות עקב החלטה שגויה של המנהל.
 3. תשלומים/פרסים המגיעים לשחקנים יועברו עד 30 יום מיום הזכייה או בתאריך שיקבע בהתאם לעניין.
 4. כל מס ו/או אגרה ו/או תשלום חובה החל על הזכייה בטורניר יחולו על השחקן וישולמו על ידו.
 5. השחקנים מתחייבים ומאשרים להופיע ו/או להצטלם ו/או להתראיין, בחשיפה מלאה (שם מלא ופנים גלויות) לכל כלי תקשורת על פי בקשת החברה עד לקבלת הזכייה .
 6. השחקן, מודע לכך כי במהלך השתתפותו באירוע כי הוא עשוי להיות מצולם, מוקלט מרואיין לכלי תקשורת זה או אחר שיכסו את התחרות. בעצם השתתפות השחק בתחרות מאשר השחקן למארגני התחרות לבצע הקלטה, צילום, סיקור והקלטה של השחקן. מארגן האירוע יהיה רשאי לעשות שימוש בחומר שימוש מסחרי, לרבות העתקה של חומר מוקלטת ומצולם, מסירתו לשידורי טלוויזיה ורדיו, או כל שימוש אחר.
 7. החברה רשאית לשנות את התקנון טרם האירוע ובלבד שהודעה על כך תפורסם באתר האינטרנט של החברה.
 8. אין החברה אחראית למצב בו לא תתקיים התחרות כתוצאה ממעשה שאינו בשליטת החברה (Force Major), אולם זכאות המשתתפים תישמר לתחרות הבאה במידה ותתקיים. במידה ולא יתקיים טורניר יעשה זיכוי לנרשמים באמצעות כרטיס האשראי איתו נרשמו במחזור החיוב הבא.
 9. אין החברה אחראית למצב בו לא תתקיים התחרות כתוצאה ממעשה שאינו בשליטת החברה (Force Major), אולם זכאות המשתתפים תישמר לתחרות הבאה במידה ותתקיים. במידה ולא יתקיים טורניר יעשה זיכוי לנרשמים באמצעות כרטיס האשראי איתו נרשמו במחזור החיוב הבא.
 10. במקרה של ביטול או שינוי מועד ישלח דוא'ל לנרשמים. הנרשמים יכלו לבחור בין אם להעביר את הזכאות לטורניר הבא או לקבל את כספם חזרה כזיכוי לאשראי איתו נרשמו במועד החיוב הבא
 11. כמו כן הלקוח אחראי לחזור ולהתעדכן יום לפני האירוע באתר בכתבת ההרשמה על כל שינוי או עדכון שהוא.
 12. הפרס הראשון מותנה בהשתתפות של 32 שחקנים לפחות.
 13. במידה ומספר המשתתפים יפחת מ 32 החברה המפיקה רשאית להחליף את רשימת הפרסים כרצונה.
 14. ההרשמה ותשלום דמי הרישום מהווים הסכמה לתקנון זה.
 15. אין על החברה המפיקה אחריות מכל סוג שהיא על מקרה של תקלה במקרה של הפסקת/תקלות חשמל.
 16. מתמודד הרשום למערכת הטורנירים מאשר קבלת מיילים שיווקיים או פרסומיים , במידה ותרצו להסיר את עצמכם מרשימת התפוצה תוכלו לעשות זאת תחת פרופיל המשתמש שלכם במערכת
 17. התקנון זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

תנאים חשובים:

 1. באחריות כל שחקן לבדוק בתחילת המשחק את הגדרות המקשים ובסוף המשחק לנתק את השלט מהמערכת! (Button Configuration) ואת הגדרות השחקן (Player Settings).
 2. שחקן שלא ינתק את השלט שלו בתום המשחק יקבל אזהרה אחת ובמידה ולא יעשה זאת בפעם הבאה יצבור הפסד טכני למשחקו האחרון (3-0).
 3. מנהל הטורניר לא יהיה אחראי על שחקן שמשחקו נפגע מהסיבות האלו. משחקים לא יחלו מחדש במקרה זה ללא שום תנאי! גם בהסכמת השחקן איתו אתם משחקים.
 4. כל שחקן רשאי לבצע 3 חילופים במהלך המשחק בכל זמן , וזאת בתנאי שיש הפסקה במהלך המשחק (כדור שוער, חוץ, עברה וכדומה).
 5. כל שחקן רשאי לשנות טקטיקות ומערכים כרצונו. השינויים ייעשו לפני תחילת המשחק, בזמן המחצית או לאחר ספיגת שער.
 6. עצירת המשחק באמצע התקפת היריב אסורה בהחלט ועלולה לגרור פסילה מהתחרות.
 7. שחקן אשר יפסיק את המשחק ללא סיבה מוצדקת יקבל הפסד טכני (3-0).
 8. שחקן אשר יאחר או לא יהיה באזור העמדה בשעת התחלת המקצה יקבל הפסד טכני (3-0)
 9. השחקן אינו רשאי לבחור באיזה עמדה ישחק. העמדה תקבע על-ידי השופט האחראי.
 10. אין להתחיל משחק לפני אישור של שופט אחראי. כל משחק שיתחיל ללא אישור שופט יפסל והשחקנים יורחקו.
 11. עם סיום כל משחק, באחריות כל שחקן לידע את השופט האחראי על הבית בו הוא משחק בתוצאת המשחק.
 12. עצירת המשחק באמצע התקפת היריב אסורה בהחלט ועלולה לגרור פסילה מהתחרות או הפסד טכני (3-0).
 13. לא ניתן להחליף שחקן בשחקן אחר בשום שלב של התחרות. שחקן שעזב מכל סיבה שהיא יקבל הפסד טכני (3-0). שחקן שיחליף שחקן אחר יפסל ויורחק מהטורניר.
 14. חובה על השחקן להזדהות בשמו האמיתי. שחקן שישחק תחת שם בדוי יפסל ויורחק מיידית מהטורניר.
 15. בכל טורניר רשמי או מקצה יישפטו שופטים מוסמכים מטעם מנהל הטורניר. החלטתם של השופטים בכל מקרה היא סופית ולא ניתן לערער עליה. שחקן אשר לא יקבל את קביעת השופט יקבל הפסד טכני (3-0).
 16. שחקן שיאחר או לא יגיע כלל לא יוחזרו לו דמי הכניסה והרישום גם אם לא ישחק עקב תפוסה מלאה במקצים.
 17. ברגע שהתחילו משחקי הבתים או נוֹקְאָאוּט אסור לזוז מהעמדה, לעשן ואו לאכול. במקרה ועזבתם בכל עניין אתם חייבים להודיע לשופט.
 18. על כל שחקן לשמור על כללי התנהגות נאותה, כפי שיפורטו בהמשך. שחקן שלא יעמוד בהם יורחק מהטורניר ולא יוחזרו לו דמי הכניסה והרישום.
 19. במקרה של הפסקה/תקלה בחשמל או הפסקת המשחק מכל סיבה שהיא, המשתתפים ישלימו את המשחק בצורה הבאה:
  • במקרה שהמשחק הופסק לפני שהסתיימה המחצית הראשונה יחלו השחקנים את המשחק מחדש כאשר התוצאה שהושגה במשחק שהופסק תיחשב להם בנוסף על המשחק שיושלם.
  • במקרה שהמשחק הופסק לאחר שהסתיימה המחצית הראשונה ישחקו השחקנים מחצית אחת בלבד כאשר התוצאה שהושגה במשחק שהופסק תיחשב להם בנוסף על המחצית שהושלמה. מנהל הטורניר יכול לשנות את ההחלטה בכל עת.
 20. להגברת הריכוז של כדאי להצטייד באזניות ולחברם לשלט שלכם רק אם הדבר מקובל על 2 השחקנים.
 21. *** במקרה שהחברה המפיקה תחליט לפתוח מקצה במיוחד למאחרים התחרות ביניהם תהיה בשיטת הגביע בלבד.